Uppdaterad:
2015-08-11
kl 19:02
Startsida

Tävlingsinformation FM 8-9 Aug. 2015

Flatmästerskapet kommer att genomföras som ett workingtest med 5 stationer.

Sista anmälningsdag 12 juni.

Lördag: ukl, nkl, ökl
Söndag: vkl, ekl och finaler.

 


Klassindelning

Klasstillhörighet under FM-2015 skall enligt riktlinjerna för FM utgå ifrån B-provs meriter.

Ukl:
för hund under tjugofyra månader. Kan ha tagit pris i samtliga klasser. Endast åldern begränsar tillhörigheten.

Nkl:
för hund som är äldre än tjugofyra månader. Har ej startat i ökl. Hund som erhållit ett 1:a pris får kvarstå i klassen under innevarande kalenderår. Hund har ej rättatt efter att ha startat i högre klass gå tillbaka till klassen.

Ökl:
för hund som erhållit 1:a pris i nybörjarklass och som ej tidigare erhållit två 1:a pris i klassen.

Ekl:
för hund som erhållit två 1:a pris i öppenklass.

Vkl:
för hund som uppnått en ålder av 9 år senast på flatmästerskapets första dag oavsett tidigare meriter.


Om du tagit meriter efter anmälan
Om Du tagit meriter på B-prov efter att Du anmält dig som förhindrar start i anmäld klass skall detta anmälas innan Du startat på FM.


 


Provledare: Andreas Josefsson 070-3822191 josefssona@bredband.net

Kommissarie: Hans Olofsson 0734-382426 hans.olofsson@live.com

 

Vi hoppas på mycket anmälningar!