Uppdaterad:
2015-08-11
kl 19:02
Startsida

 

VANDRINGSPRISER FM 2015

 

SAMMANSTÄLLNING AV VANDRINGSPRISER FM 2015 KOSTA

 

 

Sherlock’s Horn

 

Delas ut för bästa förarprestation oavsett klass

(ersätter Cinnamon the walking stick fr o m 2015)

 

Hund NORD JCH Waternuts High and mighty

Förare Bjarne Holm

 

Flatklubbens VP

Delas ut till bästa uppfödare

Kennelnamn Waternuts

Uppfödarens namn Heidi Kvan & Bjarne Holm

 

Finska Flatklubbens VP

 ”Don Flatkerho”

Delas ut till bäst placerade utländska finalekipage (ekl, ökl, ukl, nkl, vkl)

Hund NORD JCH Waternuts High & Mighty

Förare Bjarne Holm

 

Pumpans VP

Delas ut till bästa förare som ännu inte fyllt 26 år

Hund Il Sanos Baccara

Förare Emilia Bengtsdottir

 

The Youngster cup VP

Delas ut till vinnande hund i unghundsklass

Hund Skeppartorps Enjoy the freedom

Förare Linda Vågberg

 

Flatklubbens VP

Delas ut till bästa hund i nybörjarklass

Hund Quills Dotterel

Förare Jan-Åke Sjöström

 

Top Flat´s VP

Delas ut till hund som uppvisar bästa vattenarbete i nybörjarklass

Hund Svartalwen’s Zaia Egon

Förare Ann Advinsson

 

Hovhills VP

Delas ut till vinnande hund i öppenklass

Hund Starflats Astra

Förare Camilla Jakobsen

 

Skånesektionens VP

Delas ut till näst bästa hund i öppenklass

Hund Sherlock’s Alley Pop

Förare Gunilla Letwerth

 

 

Silverpipans VP

Delas ut till hund med bästa samarbetsvilja i öppenklass

Hund Straight Flush Cheva Niva

Förare Therese Wigren

 

Flatklubbens VP

Delas ut till flatmästaren

Hund NORD JCH Waternuts Hight and Mighty

Förare Bjarne Holm

 

 Höglunds VP Jägarstopet

Delas ut till näst bästa hund i elitklass

Hund Coatfloats Jazz Live

Förare Ingela Karlsson

 

Umeåsektionens VP

Delas ut till bästa hund i veteranklass

Hund Coatfloats Caffe Bailey

Förare Maria Wendeler Trellman

 

Kennel Duckstream´s VP

Delas ut till hund med bästa samarbetsvilja i veteranklass

Hund Coatfloats Caffe Bailey

Förare Maria Wenderler Trellman

 

 

 

 


 

 • SHERLOCK’S HORN

Priset har tidigare delats ut till bästa fältarbete i Elitklass.

Från och med FM 2015 ersätter Sherlock’s Horn, Cinnamon the walking stick. Sherlock’s Horn fortsätter därefter att vandra enligt de statuter som gällt för Cinnamon the walking stick – d v s bästa förarprestation oavsett klass.

 • PUMPANS VP

Delas ut till förare som ännu inte fyllt 26 år och som har svenskägd hund. Priset delas ut till ungdom med den bästa placeringen, oavsett klass.


 • FLATCOATED RETRIEVERKLUBBENS VANDRINGSPRIS TILL BÄSTA UPPFÖDARE

Delas ut till uppfödare med minst fyra hundar som placerar sig bland de åtta bästa i någon klass. Uppfödaren får endast tillgodoräkna sig fyra hundars resultat.

 

UNGHUNDSKLASS

 • THE YOUNGSTER CUP VP

Delas ut till vinnande hund i Unghundsklass.

­­­

NYBÖRJARKLASS

 • FLATCOATED RETRIEVERKLUBBENS VP TILL BÄSTA HUND I NYBÖRJARKLASS

Delas ut till bästa hund i Nybörjarklass.

 • TOP FLATS VP

Delas ut till den hund som uppvisar bästa vattenarbete i Nybörjarklass.

 

ÖPPENKLASS

 • HOVHILLS VP

Delas ut till vinnande hund i Öppenklass.

 • SKÅNESEKTIONENS VP

Delas ut till näst bästa hund i Öppenklass.

 • SILVERPIPANS VP

Delas ut till hund med bästa samarbetsvilja i Öppenklass.


 

ELITKLASS

 

 

 • FINSKA FLATKLUBBENS VP DON FLATKERHO

Delas ut till bäst placerade utländska finalekipage i Elitklass.

Om inget utländskt ekipage når final i elitklass ska priset delas ut enligt följande ordning:

 1. Bäst placerade utländska finalekipage i öppenklass

 2. Bäst placerade utländska finalekipage i unghundsklass

 3. Bäst placerade utländska finalekipage i nybörjarklass

 4. Bäst placerade utländska finalekipage i veteranklass

   

 

 

 

 

 • FLATCOATED RETRIEVERKLUBBENS VP

Delas ut till Flatmästaren.

 • JÄGARSTOPET

Delas ut till näst bästa hund i Elitklass.

 

VETERANKLASS

 • UMEÅSEKTIONENS VP

Delas ut till bästa hund i Veteranklass.

 • KENNEL DUCKSTREAM’S VP

Delas ut till hund med bästa samarbetsvilja i Veteranklass.